πασα γραφη θεοπνευστος και οφελιμος προς διδασκαλιαν, προς ελεγμον, προς επανορθωσιν, προς παιδειαν, την εν δι, καιοσυνη ινα αρτιος η ο του θεου ανθροπος, προς παν εργον αγαθον εξηρτισμενος.

"All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work." (2 Tim 3:16-17)

Sign up and receive FREE Devotional Book on Hope!
x